Takaisin sukuseuran Yhdistys-sivulle.

PAGANUKSEN SUKUSEURA RY.                                                                               

 

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 1998-1999

 

 

VUOSI 1998

 

 

SUKUTAPAAMINEN JA KOKOUS 23.08.1998 SEINÄJOELLA

 

 

Vuosi 1998 oli sukuseuran perustamisvuosi. Ensimmäiseen sukutapaamiseen

23.08.1998 osallistui 151 henkilöä. Vanhin osanottaja oli 88-vuotias ja nuorin

24 päivän ikäinen. Myös Ruotsista oli suvun jäseniä paikalla.

 

Sukutapaaminen aloitettiin osallistumalla jumalanpalvelukseen Lakeuden Ris­tissä. Jumalanpalveluksen jälkeen siirryttiin hotelli Lakeuteen.

 

Varsinainen sukutapaaminen aloitettiin ilmoittaumisen jälkeen ruokailulla, jonka jälkeen oli ohjelmatuokio, jossa musiikkia esittivät Annu ja Viivi Paganus ja lausuntaa Hilkka Savilahti. Karjalaisia juuriamme ja sukuamme esit­teli Marja-Leena Lankinen.

 

SUKUKOKOUS

 

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Paganus Helsingistä ja sihteerei­nä Ismo Unkuri Nakkilasta ja Meeri Nurmi Porista.

 

Kokouksessa päätettiin perustaa Paganuksen sukuseura mallisääntöjen mu­kaan. Jäsenmaksuksi päätettiin 50 mk/jäsen/vuosi.

 

Sukuseuran hallitukseen valittiin Marja-Leena Lankinen Seinäjoelta, Meeri Nurmi Porista, Ismo Unkuri Nakkilasta, Tuula Hämäläinen Varkaudesta, Rai­mo Jouhki Jyväskylästä, Kalevi Paganus Seinäjoelta, Raimo Paganus Kauha­joelta, Leila Jylhä Kurikasta ja Seija Anttila Jalasjärveltä, sekä varajäseniksi Jouko Paganus ja Paavo Palevaara, molemmat Nurmijärveltä. Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Savilahti Lahdesta ja Tapio Ropponen Kurikasta, sekä varati­lintarkastajiksi Pirjo Mäkelä Jalasjärveltä ja Timo Unkuri Nakkilasta.

 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.08.1998 SEINÄJOELLA

 

Sukukokouksen jälkeen hallitus kokoontui järjestäymiskokoukseensa, jossa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Marja-Leena Lankinen, varapuheenjoh­tajaksi Meeri Nurmi, sihteeriksi Ismo Unkuri ja rahastonhoitajaksi Tuula Hä­mäläinen.

 

VUOSI 1999

 

HALLITUKSEN KOKOUS TAMPEREELLA 23.01.1999

 

Sukuseuran hallitus kokoontui Tampereella 23.01.1999. Kokouksessa päätet­tiin vuosien 1999 ja 2000 toimintasuunnitelmasta.

 

Vuonna 1999 päätettiin järjestää Viron matka, jossa samalla voidaan pitää va­paamuotoinen sukutapaaminen.

 

Vuonna 2000 pidetään sukukokous Seinäjoella Seinäjoki-salissa. Ajankohdak­si päätettiin 19.08.2000 ja vara-ajankohdaksi 26.08.2000.

 

Lisäksi päätettiin, että seuran virallisista papereista ja pöytäkirjoista vastaa sihteeri. Leikekirjaa ja albumia valittiin pitämään Seija Anttila. Muuta arkistoa hoitaa Marja-Leena Lankinen.

 

SUKUSEURAN KESÄRETKI TALLINNAAN 06.08.1999

 

Kesäretkelle Tallinnaan 06.-08.08. 1999 osallistui 28 henkilöä, jotka olivat Espoosta, Jalasjärveltä, Joensuusta, Jyväskylästä, Kouvolasta, Mikkelistä, Sei­näjoelta ja Varkaudesta.

 

Näin matkasta kertoivat Seija Anttila ja Marja-Leena Lankinen Karjala leh­dessä 07.10.1999:

 

Matka sujui kauniin kesäisen sään suosiessa nopeasti kantosiipialuksella. Tallinnassa majoituttiin sataman läheisyydessä olevaan, kesällä valmistuneeseen hotelli Expressiin.

 

Lauantaiaamuna olimme kiertoajelulla, jossa oppaanamme toimi Märe Pärna­puu. Saimme nähdä mm. Kadriorgin puiston, laululavan ja Piritan kaupunginosan. Kiertoajelumme päättyi tutustumiseen upeaan vanhaan kaupunkiin ja lo­puksi saimme vielä kiertoajelun kuljettajamme viemään osan matkalaisistamme Mustamäen torille. Muut osallistuivat vanhassa kaupungissa kellariravin­tolassa järjestettyyn ruokailuun. Lauantain iltaohjelmassa oli urkukonsertti Ni­gulisten kirkossa. Muuten iltaisin kukin sai tutustua kaupunkiin oman ohjel­mansa mukaan.

 

Ensimmäiseltä sukuseuran matkalta jäi mukavat ja mieleenpainuvat muistot.

                                                                                                                                                                  

 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.10.1999 TAMPEREELLA

 

Kokouksessa käsiteltiin alustavasti sukukokouksessa käsiteltäviä asioita.

 

·   Valmisteltiin talousarviota, tiliasioita ja toimintasuunnitelmia sekä toi­mintakertomusta vuosilta 1998-1999.

·   Päätettiin aktivoida suvun jäseniä toimittamaan hallitukselle lehtileikkeitä ja valokuvia suvusta albumeja ja leikekirjaa varten.

·   Samoin päätettiin aktivoida jäseniä kirjoittamaan muistelmia esim. evak­komatkasta ja vanhoista perinnetavoista ja miten yleensä elettiin, asuttiin, syötiin jne.

·   Sukuseuran jäsenmääräksi todettiin 97 varsinaista jäsentä ja 11 nuorisojä­sentä.

 

 

JÄSENMÄÄRÄ

 

Sukuseuralla on vuoden 1999 lopussa 100 varsinaista jäsentä ja 11 nuorisojä­sentä