Takaisin sukuseuran Yhdistys-sivulle.

PAGANUKSEN SUKUSEURA RY.

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA VV.  2000-2001.

 Toimintakausi 2000-2001 oli sukuseuran toinen toimintakausi.

VUOSI 2000

 

SUKUTAPAAMINEN JA SUKUKOKOUS

 

pidettiin 19.-20.8.2000 Seinäjoella Kampustalolla.   Saapuvilla oli 79 suvun  jäsentä. Kaukaisin tulija oli Amerikasta, seuraa­vaksi kaukaisimmat Ruotsista,  loput ympäri Suomea. Kampustalo Seinäjokisalineen tarjosi tapaamiselle kauniin ja hyvin toimivan ympäristön.

 

 

TAPAAMINEN

 

aloitettiin ilmoittautumisen jälkeen nauttimalla runsas ja hyvä päivällinen.

 

 

SUKUJUHLA

 

aloitettiin seuran puheenjohtaja  Marja-Leena  Lankisen   tervehdyspuheella,  jossa hän kosketteli mm. Karjalaan tekemänsä matkan vaikutusta.    Seuraavaksi laulettiin Jaakkiman laulu.   Musiikkia esittivät sisarukset   Mervi   ja  Meeri   Anttila,  lausuntaa   Hilkka   Syrjäläi­nen.

Juhlapuhujaksi oli saatu Turusta prof.   Martti   Kormano. Hän piti esitelmän suvun historiasta, alkaen Paganus-suvun alkuhistoriasta ja seuraten lähinnä hänen omaa sukuhaaraansa päätyen nykypäivään ja hänen omaan rooliinsa suvun jäsenenä. Esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja selventäva. Videotykillä esitettiin suvun vanhoja valokuvia ja saimme myös nähdä videoesityksenä  Vi1jo   Paqanuksen  haastat­telun sotamuistoista.

Juhla päättyi Karjalaisten lauluun.   Juhlan juontajana toimi Meeri   Nurmi   ja yhteislauluja säesti Mervi Anttila.

 

Valokuvauksen jälkeen alkoi varsinainen sukukokous.

 

 

SUKUKOKOUKSEEN

 

osallistui 32 suvun jäsentä.   Kokouksessa toimi puheenjohtajana  Pau1i   Hämäläinen   ja sihteerinä   Ismo  Unkuri.

 

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.   Esiteltiin toimintakertomus vv:lta 98-99, tilinpäätös ja tilintarkastus­kertomus samoin vv:lta 98-99 sekä toimintasuunnitelmat. Ne hyväksyttiin ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuo­silta 98-99.

Hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin yksimielisesti edelleen erovuorossa olleet   Marja-Leena  Lankinen,  Tuu1a  Hämä1äinen,   Kalevi   Paqanus ja Ismo  Unkuri.   Muut hallituksen jäsenet ovat:   Raimo Jouhki, Raimo Paqanus, Lei1a  Jy1hä, Seija Anttila ja  Meeri Nurmi.  Varajäsenet  ovat   Jouko   Paqanus   ja   Paavo   Palevaara. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen   0lavi   Savi1ahti ja Tapio   Ropponen   sekä varatilintarkastajiksi Pirjo  Mäkelä   ja   Timo   Unkuri. Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 50 mk/henkilö/vuosi ja ainais­jäsenmaksuksi 500 mk.

 

Kokouksen jälkeen saimme kuulla katsauksen Idän,  lähinnä

Karjalan matkailusta Matka Hermeksen toimitusjohtaja Raimo

Kesosen esittämänä.

 

Sunnuntaiaamuna tapaaminen aloitettiin jumalanpalveluksella Lakeuden Risti-kirkossa.   Jumalanpalveluksen jälkeen oli opas­tettu kiertoajelu Seinäjoella.   Se alkoi tutustumisella Aalto-keskukseen ja päätyen käyntiin suvun haudoilla Törnävän hautaus­maalla.

 

 

HALLITUS

 

on kokoontunut v.  2000 kolme kertaa.   Puheenjohtajana on toimi­nut  Marja -Leena   Lankinen,   varapuheenjohtajana Meeri   Nurmi,   sihteerinä   Ismo  Un kuri   ja rahastonhoitajana   Tuu1a  Hämä1äinen.

 

 

 

VUOSI 2001

 

Sukuseura teki matkan juurilleen Jaakkimaan 8.-10.6.2001.

 

Matkalla oli mukana 69 sukuun kuuluvaa eri puolilta Suomea.

Majapaikkamme olivat Sortavalassa Sortavala-hotellissa ja Helyssä

 

Sortavalasta käsin suvun jäsenet tekivät omia retkiään

Entisille asuinpaikoilleen. Kaukaisin matka vei Hiitolaan saakka. Matkan varrelle hyvinä selostajina toimivat mm. Kalevi   ja   Raimo   Paganus.

Matka ei tapahtunut kommelluksitta, sillä jopa linja-auto hajosi välillä.

 

Kävimme tutustumassa myös Jaakkiman kirkon jäännöksiin.

Kirkosta oli nimittäin jäljellä vain seinät.

Laskimme seppeleet kaatuneitten muistomerkille ja Jaakkiman

kirkkoherran Simon Paganuksen haudalle.

 

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta ainakin suvun nuorim­paan polveen kuuluva  Annu   Paganus   oli matkaansa tyytyväinen.   Tässä ote hänen matkakertomuksestaan sanomalehti Karjalassa 7.12.2000:

 

"Eräänlainen kohokohta sukuhenkiselle matkallemme oli hautausmaa ja Simon Paganuksen muistomerkki.   Tänne oli siis haudattu kirkkoherra,  joka oli minun ja monen muun läsnä olevan esi-isä. Ihminen tuntee tarvetta kuulua johonkin ja siellä sen todella tunsi,  oli osa sukua,  jolla on juuret syvällä Karjalan maassa. Kyllin kummallista oli olla tekemisissä niin monen Paganuksen kanssa samaan aikaan ja toisaalta nähdä hautausmaalla konkreettisen todisteen sukunsa olemassaolosta jo aikapäiviä sitten.

Kun sukuseuramme puheenjohtaja Marja-Leena Lankinen kysyi lähti­sinkö Karjalaan vielä uudelleen,  en epäröinyt hetkeäkään - tie­tenkin lähtisin.   Jokin,  jokin kumma siinä paikassa on niin korvaamatonta, mutta surullista kyllä.  sitä ei voinut ottaa mukaansa,  sitä täytyisi mennä katsomaan uudelleen."

 

Paluumatkalla sukuseura tarjosi kahvit retkeläisille Ruskealan  pappilassa.

 

 

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimi Matka-Hermes Turusta ja hallituksen valitsemana hallituksen edustajana Marja-Leena Lankinen.

 

 

Hallitus kokoontui v.  2001 kaksi kertaa.   Puheenjohtajana on toiminut   Marja-Leena  Lankinen,  varapuheenjohta­jana  Meeri   Nurmi, sihteerinä   Seija  Anttila ja rahastonhoitajana   Tuu1a   Hämä1äinen.

 

 

 

Toimintakauden lopussa jäsenmäärä oli 129,  joista  6 ainaisjäsentä ja 15 nuorisojäsentä.