Takaisin Paganuksen sukuseuran Kertomuksia-sivulle

SIMON PAGANUS

 

V. Salminen kertoo kirjoittamassaan kirjassa Jaakkiman pitäjän historia I  vuodelta 1923 Jaakkiman papistoa käsittävässä luvussa Simon Paganuksesta seuraavaa:

 

Ennen on jo usean kerran mainittu, että ensimmäinen tunnettu luterilainen kirkkoherra täällä oli S i m o n  M a t t h i a e   v. 1632. Tutkijain kesken ei ole oltu sel­villä, kuka tämä Simo Matinpoika oikeastaan on ollut ja mihin asti hän oli Jaakkimassa. Toinen hämärä pappi Jaakkimassa on ollut Simon Paganus. Tämän asettaa esim. M. Akiander Herdaminnessään olleen kappalaisena jälkeen vuoden 1692 ja kirkkoherrana ennen v. 1700. Ja tohtori Gust. Joh. Meehelin, joka on v. 1827 kirjoittanut laveahkoja käsikirjoituksena säilyneitä muistiinpanoja Jaakkiman papeista, jotka muistiinpanot nyttemmin on jäljennöksinä saatu kirkonarkistoon - hänkään ei tiedä asettaa Simo Paganusta oikeaan paikkaansa, eikä muuten­kaan hänestä itsestään tiedä paljoa.

Asia on nyt perältäkin niin, että nämä eri miehinä pidetyt Simon-nimiset papit ovat yksi ja sama henkilö. Tämä selvenee täysin, kun seuraa 16-sataluvun tuomiokirjoja eli käräjäselostuksia. Hänen suomalainen sukunimensä oli tietysti P a k k a n e n, siitä tuli ajan tavan mukaan latinaksi ensin Paccanus, Packanus, Pacanus ja vihdoin Paganus, joka suomeksi merkitsee maanmiestä, talonpoikaa. Ehkäpä hän katsoi itsensä pikemmin talon­poikamaiseksi kuin paukkuvan pakkasen luontoiseksi, kun hän nimensä näin pehmensi. Joka tapauksessa hän näkyykin olleen hiljainen ja vaatimaton mies, jopa peh­mytluontoinen. Ensi kerran hän tulee huomattavammin esille Tervun käräjillä 30.9.1636. Hän oli nim. Vihkinyt avioliittoon erään miehen, jolla oli vaimo jo ennestään. Kun kirkkoherraa vedettiin tästä tiukalle käräjissä, niin hän puolusti itseään sillä, ettei tiennyt, että miehellä oli vaimo, ja hän kuulutti 3 kertaa ja vihki sitten seremonioi­den mukaan. Entinen vaimo rukoili miehelleen armoa ja tahtoi hänet edelleen pitää. Asia lykättiin hovioikeuteen. Muuten Simon Paganus sangen harvoin esiintyi käräjillä. vaikka hän oli lähes puolen vuosisataa Jaakkiman kirkko­herrana. Hän kuoli nim. vasta v. 1675.

 

Koonnut: Veikko Suoninen