Takaisin sukuseuran Yhdistys-sivulle.

PAGANUKSEN SUKUSEURA RY                                PÖYTÄKIRJA                                1/2

 

SUKUKOKOUS 2000 PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUKSESTA 2000

Paikka: Seinäjoki Sali, Seinäjoki

Aika      19.8.2000

Läsnä                            52 seuran jäsentä

 

§1

Kokouksen avaus

 

Marja-Leena Lankinen avasi kokouksen

 

 

§2                            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Seuran jäsenille lähetettiin 2 kutsukirjettä ja ja kokouksesta oli ilmoitus Karjala leh­dessä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

§3                            Kokouksen virkailijoiden valinta

 puheenjohtaja

 

Pauli Hämäläinen

 

Sihteeri

 

Ismo Unkuri

 

 

                             Pöytäkirjantarkastajat

 

                                Olavi Savilahti ja Seija Noppari

 

 

§4                                        Työjäijestyksen hyväksyminen

 

                                Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 

 

 

 

 

§5                            Toimintakertomus vuosilta 1998-1999

 

                                Ismo Unkuri esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin

 

 

 

§6                            Tilinpäätös vuosilta 1998-1999, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myömtäminen

 

Tuula Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus esiteltiin. Vastuuva­paus myönnettiin hallitukselle vuosilta 1998-1999.

 

 

 

 

 

 

§7                            'I'oimintasuunnitelma vuosille 2001-2002

 

Ismo Unkuri esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Tomintasuunnitelmaan ei tulevaisuudessa esitetä hallituksen kokoontumisia.

 

 

 

 

 

 

§8                            Talousarvio vuosille 2000,2001 ja 2002

 

Tuula Hämäläinen esitteli talousarviot vuosille 2000, 2001 ja 2002. Talousarviot vah­vistettiin sääntöjen mukaisesti vuosille 2000 ja 2001. Vuoden 2002 talousarvio kuul­tiin tiedoksi. Lisäksi tarkennettiin muita kuluja.

 

 

§9                            Hallituksen jäsenet vuosille 2001-2002

 

Hallituksen erovuoroisia jäseniä oli: Marja-Leena Lankinen, Tuula Hämäläinen, Ka­levi Paganus ja Ismo Unkuri. Erovuoroiset valittiin hallitukseen uudelleen seuraavaksi kaudeksi. Muita hallituksen jäseniksi ovat Meeri Nurmi, Raimo Jouhki, Raimo Pa­ganus, Leila Jylhä ja Seija Anttila. Hallituksen varajaseniä ovat Jouko Paganus ja Paavo Palevaara.

 

§ 10                         Tilitarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajien (2 kpl) valinta 2001-2002

 

Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valittiin sääntöjenmukaisesti vuosiksi 2000-2001. Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Savinlahti ja Tapio Ropponen ja varatilintar­kastajiksi valittiin Pirjo Mäkelä ja Timo Unkuri

§ 11 Jäsenmaksu

       Jäsenmaksuksi vahvistettiin 50 mk/henkilö/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi 500,-mk

   §8 Muut esille tulevat asiat

       Muita esille tulevia asioita ei ollut

   §9

Kokouksen päättäminen

 

Pauli Hämäläinen päätti kokouksen

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Pauli Hämäläinen

Puheenjohtaja

 

 

 

Ismo Unkuri

Sihteeri

 

Seija Noppari                          Olavi Savilahti

 

 

 

Liitteet:                             Sukutaapaamiseen ja sukukokouksen osallistujaluettelo

                             Toimintakertomus vuosilta 1998-1999

                             Toimintasuunnitelma vuosille 2001-2002

                             Tilinpäätös vuosilta 1998-1999

                             Tilintarkastuskertomus vuosilta 1998-1999

                             Talousarviot vuosille 2000,2001 ja 2002