PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

 

PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN KOKOUKSESTA 2012

 

Paikka ja aika :  Eräjärven Eerola 11.8.2012

Läsnä 30 henkilöä.

 

      Kokouksen avaaminen

 

Puheenjohtaja Jouko Paganus avasi kokouksen klo 14.22

 

      Kokousvirkailijoiden valinta

 

Puheenjohtaja : Jouko Paganus

Sihteerit: Veikko Suoninen ja Pirjo Lumijärvi-Paganus

Pöytäkirjan tarkastajat: Leena Paganus ja Seija Noppari

 

      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokouksesta on lähetetty kutsukirje jäsenille, sekä ilmoitettu Jaakkiman sanomissa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

      Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

      Toimintakertomus vuosilta 2010- 2011

 

Jouko Paganus esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

 

            Tilinpäätös vuosilta 2010 ja 2011, tilintarkastuskertomukset ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomukset. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle vuosilta 2010 ja 2011.

 

      Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013

 

Jouko Paganus esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin huomautuksitta.

 

      Jäsenmaksu vuosille 2013 ja 2014

 

Hallituksen esitys: 15.-€/jäsen/ kalenterivuosi

Ainaisjäsenmaksu on 10x15:-€=150€/kertamaksu

Nuorisojäsenyys ilmainen (alle 18-vuotiaat).

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 

      Talousarvio vuosille 2012-2013

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli talousarviot vuosille 2012 ja 2013 jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

10§    Hallituksen jäsenet vuosille 2012-2014

 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Tuula Hämäläinen, Marja-Leena Lankinen, Raimo Paganus, Veikko Suoninen, sekä varajäsen Liisa Särkelä

 

Hallituksessa jatkavat: Jouko Paganus, Riitta Reuhkala, Annu Paganus, Tuomo Paganus  ja Ari Paganus, sekä varajäsen Auli Suojanen..

 

Raimo Paganuksen tilalle valittiin Kirsi Rinta-Möykky, muut jäsenet jatkavat hallituksessa.

 

 

10§    Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Pirjo Mäkelä ja Marja Paganus, sekä varatilintarkastajaksi Olavi Savilahti.

                        

12§    Muut esille tulleet asiat

 

                   Muita esille tulleita asioita ei ollut.

 

13§    Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello  15.05

Liitteet:

 

Toimintakertomus 2010-2011

Tilinpäätökset 2010-2011

Tilintarkastuskertomukset 2010-2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012-2013

 

Pöytäkirjan vakuudeksi             

 

Jouko Paganus

Kokouksen puheenjohtaja

 

 

 

Veikko Suoninen                              Pirjo Lumijärvi-Paganus

Sihteeri                                                  Sihteeri

 

 

 

Leena Paganus                                           Seija Noppari

Pöytäkirjan tarkastajat