PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

 

PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN KOKOUKSESTA 2010

 

Paikka ja aika :  Tuorlan majatalo Kaarina 24.7.2010

Läsnä 67 henkilöä.

 

1§      Kokouksen avaaminen

 

Puheenjohtaja Jouko Paganus avasi kokouksen

 

2§      Kokousvirkailijoiden valinta

 

Puheenjohtaja : Jouko Paganus

Sihteerit: Niklas Paganus ja Veikko Suoninen

Pöytäkirjan tarkastajat: Sirpa Varjus ja Pirjo Lumijärvi-Paganus

 

3§      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokouksesta on lähetetty kutsukirje jäsenille, sekä ilmoitettu Jaakkiman sanomissa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4§      Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5§      Toimintakertomus vuosilta 2008- 2009

 

Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Paganus esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

 

6§            Tilinpäätös vuosilta 2008 ja 2009, tilintarkastuskertomukset ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomukset. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle vuosilta 2008 ja 2009.

 

7§      Toimintasuunnitelma vuosille 2010-2011

 

Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Paganus esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin huomautuksitta.

 

8§      Jäsenmaksu vuosille 2011 ja 2012

 

Hallituksen esitys 15.-€/jäsen/ kalenterivuosi

Ainaisjäsenmaksu on 10x15:-€=150€/kertamaksu

Nuorisojäsenyys ilmainen (alle 18-vuotiaat).

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 

9§      Talousarvio vuosille 2010-2011

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli talousarviot vuosille 2010 ja 2011. Ne hyväksyttiin yksimielisesti.

 

10§    Hallituksen jäsenet vuosille 2011-2014

 

Hallitukseen valittiin uusi jäsen Tuomo Paganus

 

 Hallitukseen valittiin erovuoroisista jäsenistä: Jouko Paganus, Riitta Reuhkala, Annu Paganus ja Ari Paganus .

Varajäseneksi valittiin Auli Suojanen.

 

Hallituksessa jatkavat: Tuula Hämäläinen, Marja-Leena Lankinen, Raimo Paganus, Veikko Suoninen, sekä varajäsen Liisa Särkelä.

 

 

10§    Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 

Tilintarkastajiksi valittiin Pirjo Mäkelä ja Marja Paganus, sekä varatilintarkastajaksi Olavi Savilahti.                        

            

12§    Muut esille tulleet asiat

 

                   Muita esille tulleita asioita ei ollut.

 

13§    Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:18

 

Liitteet:

 

Toimintakertomus 2008-2009

Tilinpäätökset 2008-2009

Tilintarkastuskertomukset 2008-2009

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008-2009

 

Pöytäkirjan vakuudeksi             

 

 

Jouko Paganus

Kokouksen puheenjohtaja

 

 

 

Veikko Suoninen                              Niklas Paganus

Sihteeri                                                  Sihteeri

 

 

 

Sirpa Varjus                            Pirjo Lumijärvi-Paganus

Pöytäkirjan tarkastajat