PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

 

PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN KOKOUKSESTA 2008

 

Paikka ja aika :  Hotelli Alma Seinäjoki  16.08.2008

Läsnä 48 henkilöä.

 

        Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jouko Paganus avasi kokouksen

 

        Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtaja :Ari Paganus

Sihteerit: Veikko Suoninen ja Seija Noppari

Pöytäkirjan tarkastajat: Reino Nurmi ja Heikki Paganus

 

        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on lähetetty kutsukirje jäsenille sekä ilmoitettu Jaakkiman sanomissa . Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

        Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

          

        Toimintakertomus vuosilta 2006- 2007

 

Sukuseuran sihteeri Veikko Suoninen esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.                                                                        

 

               Tilinpäätös vuosilta 2006 ja 2007,        

             tilintarkastuskertomukset ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomukset. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle vuosilta 2006 ja 2007.

              

                   Toimintasuunnitelma vuosille 2008-2009

 

Sukuseuran sihteeri Veikko Suoninen esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.

  

        Talousarvio vuosille 2008-2009

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitteli talousarvion, ja se hyväksyttiin.

      

        Hallituksen jäsenet vuosille 2009-2012

 

Erovuorossa olevat jäsenet Tuula Hämäläinen, Marja-Leena Lankinen, Raimo Paganus ja Veikko Suoninen valittiin uudelleen.

Varajäsen Vesa Paganuksen tilalle valittiin Liisa Särkelä.

                                                                                              

Hallituksessa lisäksi jatkavat : Jouko Paganus, Meeri Nurmi, Riitta  Reuhkala, Annu Paganus ja Ari Paganus, sekä varajäsen Seija Anttila.

 

10§      Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 

Tilintarkastajiksi valittiin  Olavi Savilahti ja Pirjo Mäkelä, sekä varatilintarkastajiksi Timo Unkuri ja Marja Paganus.                        

             

11§      Jäsenmaksu vuosille 2009 ja 2010

 

Jäsenyys  Karjalaliitossa maksaa 5€  hengeltä vuodessa. Sukuseura on nyt Karjalaliiton jäsenenä kiinteällä 100 € vuosimaksulla. Tämä oikeuttaa saamaan jäsenyyden sukuseuran nykyisille ja entisille hallituksen  jäsenille ( yhteensä 20 kpl ).

Mikäli muut sukuseuran jäsenet haluavat jäseneksi Karjalaliittoon tulee jäsenmaksuksi 15€/ henkilö. Muille jäsenille vuosimaksu on edelleen 10 €.

Nuorisojäsenyys on edelleen maksuton.

Jäsenmaksu lähetetään jäsenkirjeessä kaikille jäsenille.

 

12§     Muut esille tulleet asiat

Sukuseuran hallitukselle voi tehdä ehdotuksia urheilu ym tapahtumien tukemisesta

rahavaroin. Hallitus harkitsee onko se mahdollista ja järkevää.  Edellytetään, että sukuseuran nimi tulee esille näissä tilaisuuksissa.      

Esille nostettiin mahdollisuus tukea Veikko Vennamon muistomerkkiprojektia sukuseuran                                            kautta. Päätettiin että, jokainen voi tehdä lahjoituksen suoraan yksityishenkilönä.

Tähän löytyy ohjeita mm. Jaakkiman sanomista ja sukuseuran nettisivuilta.

 

13§       Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen

   

Liitteet:

 

Toimintakertomus 2006-2007

Tilinpäätökset 2006-2007

Tilintarkastuskertomukset 2006-2007

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008-2009

   

Pöytäkirjan vakuudeksi             

 

 

Ari Paganus

Kokouksen puheenjohtaja

 

 

 

Veikko Suoninen                                    Seija Noppari

Sihteeri                                                    Sihteeri

 

 

 

Heikki Paganus                                        Reino Nurmi

Pöytäkirjan tarkastaja                               Pöytäkirjan tarkastaja