PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

VARSINAINEN SUKUKOKOUS                             PÖYTÄKIRJA

 

Paikka ja aika:                     Heinävesi, 5.8.2006.

 

1 §                 Kokouksen avaaminen

 

Jouko Paganus avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ollut ilmoitus Karjala lehdessä, ja kutsu kokoukseen on ollut myös jäsenkirjeessä.

 

2 §                 Kokousvirkailijoiden valinta

 

Ari Paganus valittiin puheenjohtajaksi. Veikko Suoninen 1. sihteeriksi ja Juha-Pekka Hämäläinen 2. sihteeriksi. Heikki Paganus ja Leena Paganus valittiiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 

3 §                 Työjärjestys

 

Työjärjestys hyväksyttiin.

 

4 §                 Toimintakertomukset vuosilta 2004-2005

 

Sihteeri Veikko Suoninen esitti toimintakertomukset vuosilta 2004 ja 2005, jotka hyväksyttiin.

 

5 §                 Tilinpäätökset vuosilta 2004 ja 2005, tilintarkastuskertomukset ja vastuuvapaus

 

Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen esitti tilinpäätökset vuosilta 2004 ja 2005, sekä tilintarkastuskertomukset samoilta vuosilta. Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuosilta 2004 ja 2005.

 

6 §                 Toimintasuunnitelma vuosille 2006-2007

 

Veikko Suoninen esitteli toimintasuunnitelmat, jotka hyväksyttiin..

 

7 §                 Talousarviot vuosille 2006-2007

 

Tuula Hämäläinen esitteli talousarviot, jotka hyväksyttiin..

 

8 §                 Hallituksen jäsenet vuosille 2006-2008

 

Hallitukseen valittiin Tuula Hämäläinen, Marja-Leena Lankinen, Raimo Paganus, Veikko Suoninen, Jouko Paganus, Meeri Nurmi, Riitta Reuhkala, Annu Paganus ja Ari Paganus. Varajäseniksi valittiin Seija Anttila ja Vesa Paganus.

 

 

 

 

9 §                 Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

 

Tilintarkastajiksi valittiin Pirjo Mäkelä ja Olavi Savilahti. Varatilintarkastajiksi valittiin Timo Unkuri ja Marja Paganus

 

10 §               Jäsenmaksu vuosille 2007 ja 2008

 

Hallituksen esitys 10 euroa/jäsen/kalenterivuosi, ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa kertamaksuna hyväksyttiin.

 

11§                Muut esille tulleet asiat

 

Sukuseuran vaakunaksi äänestettiin "Laineet" niminen versio esitetyistä kuvista.

 

12§                Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Ari Paganus

Kokouksen puheenjohtaja

 

 

Veikko Suoninen                                      Juha-Pekka Hämäläinen

Sihteeri                                                     Sihteeri

 

 

Heikki Paganus                                        Leena Paganus                                        

Pöytäkirjan tarkastaja                               Pöytäkirjan tarkastaja