PAGANUKSEN SUKUSEURA RY

PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUKSESTA 2004


Paikka: Pori

Aika: 5.6.2004

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 42 jäsentä


§1 Kokouksen avaus


Puheenjohtaja Jouko Paganus avasi kokouksen.


§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Seuran jäsenille lähetettiin kutsukirje ja kokouksesta oli ilmoitus Jaakkiman Sanomat-leh­dessä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


§3 Kokouksen virkailijoiden valinta


Puheenjohtaja Jouko Paganus


Sihteerit Veikko Suoninen ja Ari Paganus


Pöytäkirjantarkastajat Harri Savilahti ja Jouni Unkuri.


§4 Työjärjestyksen hyväksyminen


Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


§5 Toimintakertomus vuosilta 2002-2003


Veikko Suonen esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.


§6 Tilinpäätös vuosilta 2002-2003, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen


Tuula Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus esiteltiin. Vastuuva­paus myönnettiin hallitukselle vuosilta 2002-2003.


§7 'I'oimintasuunnitelma vuosille 2004-2005


Veikko Suoninen esitteli hallituksen kokouksessa 28.2.2004 laaditun toimintasuunnitelman:


2004

Kolme hallituksen kokousta

Porin sukukokous

2005

Mahdollinen Karjalan matka, päätös tehdään Porin sukukokouksessa.

Hallituksen kokouksia tarpeen mukaan.


Tämä hyväksyttiin seuraavin muutoksin.


Nettisivuja pyritään kehittämään.

Karjalan matkasta päätetään myöhemmin.


§8 Talousarvio vuosille 2004 ja 2005


Tuula Hämäläinen esitteli talousarviot vuosille 2004 ja 2005.

Talousarviot vah­vistettiin sääntöjen mukaisesti vuosille 2004 ja 2005.


§9 Hallituksen jäsenet vuosille 2005-2008


Hallituksen erovuoroisia jäseniä oli:

Tuula Hämäläinen

Marja-Leena Lankinen

Raimo Paganus

Veikko Suoninen


Erovuoroiset valittiin hallitukseen uudelleen seuraavaksi kaudeksi.

Toiseksi varajäseneksi valittiin Vesa Paganus.


Hallituksessa jatkavat: Jouko Paganus, Meeri Nurmi, Seija Anttila , Raimo Jouhki, Annu Paganus, sekä varajäsen Helena Paganus


§10 Tilitarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajien (2 kpl) valinta 2004-2005


Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valittiin sääntöjenmukaisesti vuosiksi 2004-2005. Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Savilahti ja Pirjo Mäkelä.

Varatilintarkastajaksi Timo Unkuri ja Heikki Paganus.

§11 Jäsenmaksu vuosille 2005 ja 2006

Hallituksen esitys hyväksyttiin:10.-€/jäsen/ kalenterivuosi.

Ainaisjäsenmaksu on 10x10:-€=100€/kertamaksu

Alle18-vuotiaille on jäsenmaksu ilmainen.

§ 12 Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

§13 Kokouksen päättäminen


Jouko Paganus päätti kokouksen kello 17.15
Pöytäkirjan vakuudeksi


Jouko Paganus

PuheenjohtajaVeikko Suoninen Ari Paganus

Sihteeri SihteeriHarri Savilahti Jouni Unkuri

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


Liitteet:


Toimintakertomus 2002- 2003.

Tilinpäätökset 2002 ja 2003

Tilitarkastuskertomukset 2002 ja 2003

Talousarviot vuosille 2004 ja 2005