Takaisin sukuseuran Yhdistys-sivulle.

PAGANUKSEN SUKUSEURA                                      23.08.1998

 

 

Paikka:            Hotelli Lakeus, Seinäjoki

Aika:               23.08.1998

Osanottajat:    Liite

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PAGANUKSEN SUKUSEURAN PERUSTAMISKOKOUKSESTA

 

1. Kokouksen avaus

 

Marja-Leena Lankinen avasi kokouksen . Kokous on kuulutettu seuraavissa lehdissä:

Jaakkiman Sanomat, Helsingin sanomat, Karjala, Pohjalainen ja Ilkka. Todettiin kokouksen ilmoittelu riittäväksi. Kokouksen avaaja kutsui Jouko Paganuksen kokouksen puheenjohtajaksi.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

 

Puheenjohtaja:

Jouko Paganus

Sihteerit:

Meeri Nurmi Ismo Unkuri

Pöytäkirjantarkastajat:

Ari Paganus, Heikki Paganus

Ääntenlaskijat:

Ari Paganus, Heikki Paganus

 

3.         Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 

4.         Sukuseuran perustaminen, rekisteröinti

 

Pauli Hämäläinen ehdotti sukuseuran perustamista ja se sai kannatusta. Selvä enemmistö kannatti sukuseuran perustamista. Lisäksi sukuseura päätettiin rekisteröidä. Sukuseuran nimeksi päätettiin Paganuksen Sukuseura ry, kotipaikkana Seinäjoki.

 

5.         Sukuseuran sääntöjen hyväksyminen

 

Sukuseuran sääntöehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin.

Pykälään 11 lisättiin seuraava lause. "Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä, jotka hallitus kutsuu silloin kuin varsinainen jäsen on pysyvästi estynyt."

Pykälä 17 kohta 5 korvataan seuraavalle lauseella. "Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa"

 

 

6.         Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valinta

 

Päätettiin valita 9 hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

Hallituksen jäseniksi valittiin Meeri Nurmi, Ismo Unkuri, Tuula Hämäläinen, Marja-Leena

Lankinen, Raimo Jouhki, Kalevi Paganus, Raimo Paganus, Seija Anttila ja Leila Jylhä.

Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Jouko Paganus ja toiseksi varajäseneksi Paavo Palevaara.

Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Savilahti ja Tapio Ropponen ja varatilintarkastajiksi Pirjo Mäkelä ja

Timo Unkuri.

 

7.         Jäsenmaksun suuruus

 

Seuran jäsenmaksuksi päätettiin 50,- jäseneltä vuodelta.

 

8.         Varsinaisen seuraavan sukukokouksen järjestäminen

 

Valtuutettiin hallitus järjestämään seuraava sukukokous.

 

9.         Tilien avaus ja valtuutetut vastaavat

Päätettiin avata tili Leonia -pankkiin ja valtuutetaan hallitus päättämään tilinkäyttöoikeudet.

 

10.       Muut asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

 

11.       Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.40

 

 

Allekirjoitukset

 

 

Jouko  Paganus                                    Meeri Nurmi, Ismo Unkuri

Puheenjohtaja                                       Sihteerit

 

 

 

 

 

Ari Paganus                                          Heikki Paganus

Pöytäkirjantarkastaja                Pöytäkirjantarkastaja

 

 

 

Liitteet:                   Luettelo kokoukseen osallistujista

                                 Sukuseuran säännöt